Wanna chat?

Send us your feedback

We love hearing it!

Contact Form

  Contact

  We’re currently in look of a few new designers – If you’re a passionate worker and think you have what it takes, send your resume and details to jobs@demo.com for all opportunities.

   

  VELOCITI SP. z o. o.

  ul. Tęczowa 13
  53-601 Wroclaw, Poland
  NIP: 8992846795
  contact@velociti.eu

  Velociti Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Rozwój produktu Velociti na rynkach zagranicznych” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 – 2020, kwota dofinansowania z UE 300 968,00 zł.